Úvod       Aktuálně       Výrobky a služby       Reference       O firmě       Co vás zajímá       Kariéra       Kontakty     
online kalkulátor, online poptávka, cena, ceníkIdentifikace projektu

Název projektu: Zvyšování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců společnosti Stavona, spol. s r.o.

Datum zahájení: 1.8.2009

Datum ukončení: 31.10.2011

Stručný obsah: Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního vzdělávacího systému. Hlavním cílem je zvyšovat úroveň profesních kompetencí zaměstnanců, zvyšovat jejich profesní konkurenceschopnost a také zlepšovat komunikační dovednosti všech cílových skupin, Proškolením zaměstnanců společnost přispěje k dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle. Společnost v rámci projektu napomůže rozvoji zaměstnanosti, rozvoji podnikatelského ducha a rovných příležitostí pro všechny zaměstnance. Systém vzdělávání bude zaměřen na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v závodě v Českých Libchavách, který má 80 zaměstnanců.Předpokládaný projekt je v souladu se strategií rozvoje podniku. Firma působí na trhu s ostrou konkurencí a zvyšování kvalifikace zaměstnanců patří k základním podmínkám její konkurenceschopnosti, další rozvoj se neobejde bez vzdělávání klíčových pracovníků.Vzdělávací program je zaměřen i na posilování pozice cílových skupin na trhu práce, zvýší jejich motivaci a pracovní výkonnost, naučí je lépe hospodařit s časem, komunikovat v rámci firmy i navenek, efektivněji využívat informační a komunikační technologie a zdokonalí jejich jazykové znalosti v odborné terminologii. V rámci přípravné fáze projektu byl proveden průzkum vzdělávacích potřeb zaměstnanců a výsledky byly zpracovány do analýzy cílových skupin. Na jejím základě byl vytvořen plán klíčových aktivit projektu, který zahrnuje tyto základní skupiny vzdělávacích programů: manažerská školení, obchodní a komunikační dovednosti, odborné jazykové vzdělávání, práce s PC a komunikační technikou, technické dovednosti, systém řízení kvality a environmentu. Přínos pro cílové skupiny spočívá v komplexním přístupu k jejich vzdělávání, které napomůže rozvoji společnosti.


  • 22 let zkušeností
  • česká firma s nejdelší tradicí
  • bezpečnostní kování proti vloupání
  • špičková kvalita - profily třídy A
  • největší výběr barev a dřevodekorů
  • výhodná cena - jsme přímý výrobce
  • záruka 5 let, záruční i pozáruční servis
  • poskytujeme koordinované komplexní služby od zaměření až po montáž
  • předváděcí centra s expozicemi oken a dveří
Profily kvality třídy A
O 10% více materiálu pro lepší výkon

více…


Bezpečná okna
Bezpečnostní prvky proti vloupání

více…


Videoprezentace naší společnosti
od sepsání smlouvy po výrobu vašich oken

více...


Skutečná úspora
získejte maximální úsporu energií

více...