Certifikáty

Společnost Stavona klade od počátku své existence důraz na kvalitu výrobků. Vždyť kvalita oken a dveří je jeden ze základních parametrů pro vás, zákazníky. Proto ve Stavoně stabilně probíhá nezávislé ověřování a prověřování našich produktů.

Podmínky, které ukládá zákon - totiž, že výrobce musí prokázat shodu na základě zkoušky jednoho vzorku výrobku - si firma Stavona sama sobě zpřísňuje. V praxi to znamená, že namísto povinné zkoušky, plní uložené podmínky náročnější formou, a to certifikací (§5, 163/2002 Sb.). Jaký je rozdíl mezi zkouškou a certifikací? Spočívá v tom, že certifikované výrobky jsou autorizovanou osobou, tzn. státní zkušebnou, kontrolovány trvale (z hlediska dodržování patřičné kvality výrobku). Naproti tomu zkouška obnáší pouze jednorázovou akci ze strany státní zkušebny.

Stavona, spol. s r.o. v roce 2003 re-certifikovala a je nyní držitelem certifikátu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Taktéž se stala držitelem certifikátu environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Tento certifikát plně vyjadřuje ohleduplný vztah společnosti k životnímu prostředí. Certifikace svědčí o péči, kterou společnost věnuje svým výrobkům při jejich vývoji a výrobě. Tento přístup se ve svém finále odráží v naplnění firemního hesla „spokojený zákazník – úspěšná firma“.
   

Osvědčení o vhodnosti použití výrobku do stavby

Certifikáty řízení jakosti výroby

Certifikáty environmentálního managementu

Certifikát Zaručeně česká okna

Prohlášení o shodě

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.