Politika jakosti a životního prostředí

Naše motto: "spokojený zákazník = úspěšná firma"

 1. Úroveň naší jakosti hodnotí náš zákazník.

  Potřeby svých zákazníků budeme pravidelně zjišťovat a analyzovat.
  Každý oprávněný požadavek zákazníka musí být splněn.
  Neustálé zlepšování jakosti poskytnutých služeb je nutností, aby firma uspěla v konkurenčním prostředí.
 2. Náš cíl – spokojený zákazník – dosáhneme zejména:

  správným přenesením požadavků zákazníka do smlouvy
  opakovanou kontrolou správnosti vyráběných výrobků dle smlouvy
  dodržováním předepsaných technologických postupů
  používáním kvalitních materiálů, pokud možno vyráběných pod ISO 9000
  přesným měřením v celé fázi výroby
  využíváním všech zdrojů informací pro předcházení neshodám
  zvyšováním kvalifikace zaměstnanců
 3. Každý pracovník se podílí na uskutečňování cílů jakosti.

  Úkolem každého je odvést bezchybnou práci.
  Zjistí-li kdokoliv, že byla provedena nekvalitní práce, nepokračuje ve špatné práci a oznámí tuto skutečnost nadřízenému.
 4. Při udržení úrovně jakosti snížíme náklady

  Každá práce musí být vykonána od samého začátku správně.
  Kromě odstranění chyb musí být zjištěny a odstraněny jejich příčiny.
 5. Plnění relevantních právních požadavků ochrany životního prostředí

  Při všech činnostech společnosti zvažujeme právní požadavky a zavazujeme se je plnit.
 6. Důsledné sledování environmentálních kritérií

  Důsledné a pravidelné monitorování stanovených cílů a kritérií nám pomáhá plnit požadavky ochrany životního prostředí a zároveň nám odhaluje prostor pro další zlepšování environmentálního profilu společnosti.
 7. Prevence znečišťování životního prostředí

  Dokonalejším používáním zavedených postupů chceme efektivněji využívat vstupní materiály, snížit měrná množství potřebných energií a snížit množství výstupního zatížení životního prostředí znečišťujícími látkami.
 8. Interní a externí komunikace se zainteresovanými stranami

  Otevřené informování o stavu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí spolu s programovým výcvikem nám pomůže k motivování pracovníků a k zvyšování jejich povědomí při ochraně životního prostředí.
  Oboustranně otevřené informace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí.

 

Za vedení společnosti Ing. A. Sychra
V Českých Libchavách 3.1.2003

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.