Ostatní

Vyrábíme a montujeme také další konstrukčně náročné systémy jako jsou hliníkové fasády, protipožární systémy a velmi oblíbené zimní zahrady.

Hliníkové fasády

Prosklené fasády tvoří vnější izolační plášť budovy. Snadno oddělí vytápěný interiér od venkovního prostředí a dodají mu panoramatický výhled a dostatek slunečního světla. Hliníkové fasády Stavona nabízejí celou řadu estetických řešení, jako jsou například různé tvary vnějších lišt anebo varianta strukturálního zasklení s tmelenými spárami.

Protipožární systémy

Významným trendem ve stavebnictví se stává další členění budov na menší požární úseky, které jsou vzájemně propojeny požárními únikovými cestami a požárními východy. Tímto je uživatelům budovy zajištěna zvýšená úroveň bezpečnosti a zároveň je dosaženo vyšší požární bezpečnosti pro blízké objekty. Stavona vyrábí protipožární výrobky: požárně dělící konstrukce a uzávěry s odolností 15 a 30 nebo až 60 minut

Zimní zahrady

Prosklená zimní zahrada dokáže díky subtilním hliníkovým profilům a sklu důmyslně propojit obytný prostor s okolní přírodou, a vytvořit tak příjemné místo pro příjemný odpočinek. Vzhled, barva, tvar, funkce, provedení či umístění vychází vždy z individuálních požadavků zákazníka. Zimní zahrada se, navzdory svému názvu nemusí využívat pouze v zimě.

Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.